Vítejte v Krakonošově království

SEVER Horní Maršov

Do programu jsou zařazována tato témata:
- Den lidí – seznamovací a týmové hry na stmelení skupiny
- Den lesa – les, nemoci stromů
- Den domácích zvířat – mazlíčci, užitková hospodářská zvířata
- Den starých Krkonoš – výprava do historie krkonošské krajiny
- Den hor – výlet do zajímavých míst KRNAPu
- Den Země – naše životní prostředí aneb jak pomoci přírodě
- Po domluvě možnost i jiných motivací např. Cesta kolem
světa, Týden starých řemesel, Zvířecí týden, Expedice po
stopách…

Programy probíhají nejen v prostorách střediska SEVER, ale i v terénu v krkonošské přírodě. Program pobytu je možné a vhodné konzultovat předem. Snažíme se respektovat vaše požadavky a výběr témat přizpůsobit věku účastníků.
Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k problematice životního prostředí, na interaktivní metody a na začlenění těchto otázek do celého spektra předmětů. Lze je dobře využít též ve výchově ke zdravému životnímu stylu, při preventivních programech a v mimoškolní výchově.

ŠVP: Výukové programy lze využít při naplňování školního vzdělávacího programu, zaměřují se především na průřezové téma environmentální výchova, ale je v nich obsažena i osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a mediální výchova.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 1. stupeň
Typ programu: pobytové
Délka: Týden
Místo programu: 
Středisko
Venku
V nabídce: Celoročně
Cena: 2250 Kč

Cena za jeden den pobytu zahrnuje celodenní stravování, ubytování a program (počet hodin nerozhoduje) a činí: 450 Kč za osobu = 200 Kč ubytování (cena včetně DPH) + 150 Kč stravování (cena včetně DPH) + 100 Kč program. Cena programu je dotovaná.
Dále účtujeme jednotný příplatek 40 Kč na osobu za použití ložního prádla.
Pedagogický doprovod neplatí program. U skupin nad 15 žáků má 1 učitel ubytování zdarma – platí
jen stravu.

Kontakt:
SEVER Horní Maršov, Monika Kosinová, sever-hmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 499 874 280, +420 739 203 205
Malá Ulička 89, 542 26 Horní Maršov