Co potkalo mého ptáčka

Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka

Dílna je věnována tvorbě tématických celků s využitím artefiletiky.  Účastníci vytvoří integrovaný blok na téma ptáci v zimě. Ukážeme si, jak vzniká tématický celek s využitím principů konstruktivistického učení a objasníme si pojmy  třífázového modelu učení (evokace – ukotvení – reflexe).

Dílna je věnována tvorbě tematických celků (popř. výukových programů) s využitím artefiletiky
(osobnostně orientované výchovy uměním). Rozdělena je na teoretickou a praktickou část, ve které
se úšastníci na základě vlastního prožitku seznámí s artefiletickými principy. Účastníci vytvoří integrovaný
blok na téma ptáci v zimě, kdy si krok za krokem projdou jeho vznik od úvodní motivace
až po závěrečnou reflexi. Ukážeme si, jak vzniká tematický celek s využitím principů konstruktivistického
učení a objasníme si pojmy třífázového modelu učení (evokace – ukotvení
– reflexe).
Témata:
• Tematický celek a jeho tvorba krok za krokem
(osobnostně orientovaná výchova v MŠ jako východisko smysluplného
vzdělávání, téma rovnováhy výchovy a vzdělávání
v oblasti vědomostí - dovedností - postojů, praktické ukázky
nabídky vzdělávacích činností)
• Artefiletika a její využití při tvorbě TVP
(úvodní vhled, prožitková část a její rozbor z hlediska rozvoje
klíčových kompetencí a požadavků RVP PV, pojmy evokace –
ukotvení – reflexe a jejich uplatnění v artefiletice)

Cílová skupina:
  • Mateřské školy
Typ programu: krátkodobé
Délka: celodenní
Místo programu: 
Středisko
Škola
V nabídce: 18.2.2013
Cena: 600 Kč
Kontakt:
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka, Eva Sůrová, eva [dot] surovaatpodhoubi [dot] cz
Tel.: +420 777 123 690
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, 147 00 Praha 4, Bráník