Individualizace výuky pro ZŠ do "šablon"

SEVER Horní Maršov

Nabízíme vám programy podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech „šablon“.

Nabízené tématické oblasti „šablon“:
- rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
- využívání digitálních technologií
- rozvoj matematické gramotnosti
- rozvoj přírodovědné gramotnosti

V případě vašeho zájmu lze propojit v některých programech i pokrytí více tématických oblastí. Po domluvě je možno přizpůsobit programy „na klíč“ vašim individuálním potřebám či zaměřením.

V rámci individualizace výuky vhodně zapojíme pedagogického pracovníka nebo s ním podrobně promyslíme propojení s další výukou na škole.

Více viz příslušná část v příloze.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň
Typ programu: pobytové
Délka: Dle domluvy, standardně 36 vzdělávacích hodin.
Místo programu: 
Středisko
Jiné
Viz příslušná část v příloze.
V nabídce: Celoročně
Cena:

V případě standardního pobytového programu (36 hodin) cena činí 32 400 Kč pro skupinu do 20 žáků včetně + 1620 Kč za každého dalšího žáka nad tento počet. Po domluvě lze rozsah programu přizpůsobit (pro skupiny do 20 žáků včetně činí cena vyučovací hodiny na pobytovém programu 900 Kč, cena standardního výukového dne 8000 Kč). Ubytování poskytujeme při tomto rozsahu výuky v našem pobytovém středisku v Krkonoších zdarma! Stravu možno zajistit v ceně 165 Kč za osobu a den (není zahrnuto ve výše uvedené ceně).
BONUS: metodické materiály, doprovázející pedagogický personál (1 pracovník na každých započatých 15 žáků) má ubytování zdarma.

Kontakt:
SEVER Horní Maršov, Monika Kosinová, sever-hmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 499 874 280, +420 739 203 205
Malá Ulička 89, 542 26 Horní Maršov