Odkazy

STEP

Síť ekologických poraden

Svět v nákupním košíku

Informace o pracovních podmínkách zaměstnanců v rozvojových zemích, kteří vyrábějí zboží naší každodenní potřeby.

Temelín.cz

Zpravodajský portál o jaderné energetice.

TÜV SÜD Group

Společností praující v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb.

TZB-info

Portál je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Odkaz na stránky Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Veronica

Ekologický institut.

Vodní hospodářství

Specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí.

Vodohospodářský informační portál VODA

Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR. Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich vodách.

Výzkumný ústav vodohospo dářský T. G. Masaryka

Zabývá se užíváním a změnami vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odbornou podpora ochrany vod, protipovodňovou prevencí

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Oficiální informační a metodické stránky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství pro environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Zelené úřadování

Kromě souhrnějších informací o rozvoji a možnostech zeleného nakupování v České republice zde najdete praktické rady o ekologicky šetrnějším provozu v oblastech od kancelářského papírování před počítačovou techniku po úklid a odpady.