Odkazy

KEZ o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství.

Konference OSN v Riu de Janeiru 1992 - dokumenty

Úplné znění dokumentů o udržitelném rozvoji přijatých na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru ve dnech 3.–14. června 1992 včetně závěrečného prohlášení.

Linka „Zelená úsporám"

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odkaz na stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo vnitra

Prevence dopravní nehodovosti.

Ministerstvo zemědělství

Odkaz na stránky Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Na zelenou

Dopravní program Nadace Partnerství.

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership for Sustainable Development.

NaKole.cz

Portál shromažďuje informace o cykloturistice v regionech ČR, hodnotí česká i zahraniční města podle vstřícnosti k cyklistické dopravě, informuje o cyklojízdách, cyklozájezdech a dalších souvisejících aktivitách.

Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Netopýří linka

Telefon: 731 523 599

O vodě bez obalu

Publikace ekologického institutu VERONICA

Odpadové hospodářství na stránkách MŽP

Stránky Ministerstva Životního Prostředí – sekce zaměřená na odpadové hospodářství

Partnerství Zelená úsporám

Stránka pro všechny, kdo mají zájem o úspory energie v domácnosti – především v oblasti domácích elektrospotřebičů a energii spotřebovávajících výrobků. Internetová stránka Partnerství Zelená úsporám obsahuje pouze vybrané elektrospotřebiče a výrobky, které splňují nejnáročnější kritéria nízké provozní energetické náročnosti. Zařazeny jsou pouze modely, u kterých výrobci mohou tyto parametry organizátorům programu formálně deklarovat.

Poradenská centra programu Zelená úsporám

Potřebujete-li poradit, jestli zrovna vy dosáhnete na dotaci z programu Zelená úsporám, kontaktujte nejbližší poradenské místo. Celkově spolupracuje se Státním fondem životního prostředí ČR na 200 poraden. Vyhledávat můžete na mapě poradenských center.

Pracovníci SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám

Pro žadatele Zelená úsporám jsou kontaktní místa SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám otevřena ve středu od 8 do 16 hodin.

Prahou Na Kole

Praha je pro kolo průjezdná...pokud víme kudy.

Pražské matky

Občanské sdružení usilující o zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky.

PRO-BIO

Svaz ekologických zemědělců ČR.

PRO-BIO LIGA

Stránky věnované biospotřebitelství.

SEVEn, o.p.s.

Středisko pro efektivní využívání energie

Seznam energetických expertů

Seznam energetických expertů naleznete na stránkách Ministerstva průmysllu a obchodu.

Společnost pro veřejnou dopravu

Občanské sdružení se zabývá popularizací veřejné dopravy.

Spolujízda.com

Na serveru spolujizda.COM můžete nabídnout volná místa ve vašem autě nebo si vyberete z nabízených jízd a svezete se kam potřebujte.

Správa jeskyní ČR

Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace, jejíž součástí se stalo 15 správ jeskyní i odborné oddělení péče o jeskyně. Účelem vzniku SJ ČR je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňování, ochrana a péče o podzemní prostory.

Správa Krkonošského národního parku

Oficiální stránky KRNAPu.

SSEV Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Státní zdravotní ústav

Informace o kvalitě vody