Odkazy

Dopravní program Nadace Partnerství

Specializovaný program zaměřený na podporu šetrné mobility. Zprostředkovává informace, ukazuje příklady dobré praxe, popularizuje zklidňování dopravy.

Dřevostavby

Časopis o dřevostavbách.

Ecobat.cz

Zpětný odběr použitých přenosných baterií

EDIP

Kromě projektování dopravních staveb s důrazem na bezpečnost se tato společnost zabývá také dopravními průzkumy, dopravním modelováním, tvorbou dopravních studií, koncepcí a analýz. Má rovněž zkušenosti se zpracováním generelů cyklistické dopravy.

EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci.

Ekolamp

Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla)

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Ekospotřebitel

Stránky věnované ekospotřebitelství

EKOVYCHOVA.CZ

Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Ekoznačka ČR

Web věnovaný národnímu ekoznačení.

Ekoznačka EU

Web věnovaný EU ekoznačení.

Elektromobily

Stránky Klubu českých elektromobilistů.

ELEKTROWIN

ELEKTROWIN a. s. je provozovatel kolektivního systému, založili ji výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Energetika.cz

Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010

Kampaň v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí.

EVVO Plzeňského kraje

Portál environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Plzeňského kraje.

Fair trade

Stránka věnované Fair trade (spravedlivý obchod).

Frank Bold

Frank Bold je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice ve veřejném zájmu. Poskytujeme občanům bezplatnou právní pomoc. Prosazujeme odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání.

FSC Česká republika

Web věnující se FSC v ČR

GENASIS repozitář vědeckých environmentálních dat

(Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

Hnutí DUHA

Stránky věnované biopotravinám.

Homeport

Síť automatických půjčoven jízdních kol umožňuje vypůjčení a vrácení kola bez nutnosti někam volat, s někým mluvit, nebo někomu předávat peníze. Systém je od října 2005 v provozu v Praze-Karlíně.

Hra o Zemi

Zde si můžete spočítat svou ekologickou stopu a získat mnoho dalších zajímavých informací.

Informace pro firmy - zápis do SOD, SVT

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD, SVT či potřebují informace k registraci je každý všední den od 7.30 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz.

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Databáze oprávněných osob autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Informační panely o dřevostavbách

Informační panely o dřevostavbách ke stažení.

Jaktridit.cz

Stránky o tom, jak správně třídit odpad.