Odkazy Ostatní

Agenda 21

Základní informace

Asociace pro Fair trade

Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet nad používáním ochranné známky FAIRTRADE.

Car Busters

Projekt Mezinárodní sítě bez aut (World Carfree Network), který se snaží zprostředkovávat výměnu zkušeností, znalostí i materiálů mezi aktivisty a organizátory kampaní, motivovat je ke spolupráci, inspirovat nové aktivisty a informovat a podněcovat širokou veřejnost k rozvoji pozitivních alternativ k automobilismu.

Cyklojízdy

Cyklojízdy jsou spanilé barvité jízdy cyklistů, koloběžkářů, bruslařů a dalších bezmotorových prostředků městem, které vyvolávají v ulicích vlnu pozornosti.

Dopravní inženýrství

Odborný recenzovaný časopis zabývající se pěší a cyklistickou dopravou, bezpečností dopravy, otázkami zklidňování dopravy, problematikou evidence dopravních nehod, dopravními průzkumy, vlivem dopravy na životní prostředí a dalšími otázkami z oboru dopravního inženýrství.

Dřevostavby

Časopis o dřevostavbách.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010

Kampaň v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí.

Informační panely o dřevostavbách

Informační panely o dřevostavbách ke stažení.

Jaktridit.cz

Stránky o tom, jak správně třídit odpad.

NaKole.cz

Portál shromažďuje informace o cykloturistice v regionech ČR, hodnotí česká i zahraniční města podle vstřícnosti k cyklistické dopravě, informuje o cyklojízdách, cyklozájezdech a dalších souvisejících aktivitách.

Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

O vodě bez obalu

Publikace ekologického institutu VERONICA

Prahou Na Kole

Praha je pro kolo průjezdná...pokud víme kudy.

Spolujízda.com

Na serveru spolujizda.COM můžete nabídnout volná místa ve vašem autě nebo si vyberete z nabízených jízd a svezete se kam potřebujte.

TZB-info

Portál je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov

Vodní hospodářství

Specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí.

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.