Odkazy Firmy

Abcert

Kontrolní organizace ekologického zemědělství.

Biokont CZ

Kontrola ekologického zemědělství

Česká komora architektů - Zelená úsporám

Prvním krokem, který musí klient učinit při zpracování žádosti o podporu v Programu Zelená úsporám, je nalézt odborníka na zpracování projektu a odborného posudku, který je nutno předkládat jako součást žádosti o dotaci. Takovým odborníkem může být autorizovaný architekt, který je schopen poradit, zda má plánované opatření šanci splnit podmínky programu, zpracuje projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti.

EDIP

Kromě projektování dopravních staveb s důrazem na bezpečnost se tato společnost zabývá také dopravními průzkumy, dopravním modelováním, tvorbou dopravních studií, koncepcí a analýz. Má rovněž zkušenosti se zpracováním generelů cyklistické dopravy.

EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci.

Ekolamp

Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla)

ELEKTROWIN

ELEKTROWIN a. s. je provozovatel kolektivního systému, založili ji výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Homeport

Síť automatických půjčoven jízdních kol umožňuje vypůjčení a vrácení kola bez nutnosti někam volat, s někým mluvit, nebo někomu předávat peníze. Systém je od října 2005 v provozu v Praze-Karlíně.

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Databáze oprávněných osob autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

TÜV SÜD Group

Společností praující v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb.

Vodohospodářský informační portál VODA

Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR. Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich vodách.