Odkazy NNO

Arnika

Sdružení pdporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí, aktivně se účastní ochrany druhové rozmanitost a hodnoty vod a toků, snaží se omezovat výskyt toxických látek a odpadů v přírodě a prosazuje lepší informovanost veřejnosti.

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Auto*mat

Iniciativa podporuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu pro lepší kvalitu života ve městě.

Autonapůl

Občanské sdružení, jehož členové společně provozují motorová vozidla na principu sdílení (carsharing).

Bioinstitut o.p.s.

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny.

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Biopotraviny.info

Portál o produktech zrozených bez chemie.

Biospotřebitel

Stránky věnované biospotřebitelství.

Centrum pasivního domu

Sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Centrum pro dopravu a energetiku

(CDE) si klade za cíl vybudovat širší platformu skupin i jednotlivců, kteří mají zájem pracovat společně směrem k trvale udržitelné dopravě a energetice.

Centrum pro spolujízdu

Town to town - agentura nabízí denně volná místa v automobilech, jezdících po celé Evropě i České republice. Moderní a levný, v západní Evropě již po několik desítek let velmi oblíbený způsob cestování.

Česká rada pro šetrné budovy

Nezisková organizace podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí.

Dopravní federace

Sdružením ekologických organizací, které vzniklo s cílem dosáhnout snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu života.

Dopravní program Nadace Partnerství

Specializovaný program zaměřený na podporu šetrné mobility. Zprostředkovává informace, ukazuje příklady dobré praxe, popularizuje zklidňování dopravy.

Ecobat.cz

Zpětný odběr použitých přenosných baterií

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekospotřebitel

Stránky věnované ekospotřebitelství

EKOVYCHOVA.CZ

Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Elektromobily

Stránky Klubu českých elektromobilistů.

Energetika.cz

Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat.

Fair trade

Stránka věnované Fair trade (spravedlivý obchod).

Frank Bold

Frank Bold je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice ve veřejném zájmu. Poskytujeme občanům bezplatnou právní pomoc. Prosazujeme odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání.

FSC Česká republika

Web věnující se FSC v ČR

Hnutí DUHA

Stránky věnované biopotravinám.

Hra o Zemi

Zde si můžete spočítat svou ekologickou stopu a získat mnoho dalších zajímavých informací.

KEZ o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství.

Na zelenou

Dopravní program Nadace Partnerství.

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership for Sustainable Development.

Netopýří linka

Telefon: 731 523 599