Odkazy Úřady a instituce

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Odkaz na stránky Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Výzkumný ústav vodohospo dářský T. G. Masaryka

Zabývá se užíváním a změnami vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odbornou podpora ochrany vod, protipovodňovou prevencí

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Oficiální informační a metodické stránky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství pro environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.