Odkazy Ekovýchovné, Ostatní

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010

Kampaň v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí.

Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.