Příručka "Vzdělávání pro šetrný venkov"

SEVER
Kolektiv autorů
SEVER, 2018

SEVER představuje příručku vzdělávání pro udržitelný venkov, která podrobně popisuje tři vzdělávací moduly vytvořené v rámci projektu podpořeného z programu Erasmus+. Příručka popisuje vzdělávací moduly k tématům ekologické zemědělství, místní produkce a šetrný turismus. K dispozici je v české a anglické verzi.

Cena: 0 Kč