Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Česká školní inspekce
Kolektiv autorů
Česká školní inspekce, 2013

V první části jsou rozebrány výsledky českých žáků v testu čtenářské gramotnosti PISA 2009 s ohledem na to, jak byli naši žáci úspěšní z hlediska sledovaných kompetencí, obsahových oblastí, kontextu a typu otázek. Druhou, rozsáhlejší část tvoří nově vytvořené úlohy podobné těm, jež se užívají v šetření PISA.

obrázek