Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska

Milión stromů
Hrdoušek  V. a kolektiv
Petr Brázda - vydavatelství spolu s MAS Strážnicko, z.s., 2016

Cílem příručky je povzbudit zájem o pěstování starých, především místních a krajových odrůd ovoce a méně známého tradičního ovoce ve víceúčelových funkčních výsadbách ve volné krajině.