Vybrané ingredience kosmetiky z hlediska dopadů na lidské zdraví a životní prostředí

Ekologický institut Veronica
Šuta M.
Ekologický institut Veronica, 2016

Informační studie