Vermikompostování bioodpadů

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Ing. Hanč A., Ing. Plíva P.
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013

Certifikovaná metodika.