Přehled práce neziskových organizací v ochraně životního prostředí

MŽP
Kolektiv autorů
MŽP, 2011

Publikace vydaná v závěru roku 2011 seznamuje širokou veřejnost s výsledky a náklady projektů NNO podpořených v dotačních řízeních Ministerstva životního prostředí v letech 2006-2010. Součástí přehledu jsou i podrobné popisy vybraných projektů/ příklady dobré praxe/ uvedené ve druhé části brožury.