Obecné informace

Zde naleznete organizace, firmy a jednotlivce, kteří se zaregistrovali na tomto webu a působí celorepublikově. Konkrétní dotazy k fungování vybrané organizace směřujte přímo na danou organizaci

jm2 - logo

Glopolis, o.p.s.

Typ subjektu: 
organizace
Celé jméno subjektu: 
Glopolis, o.p.s.
Kontaktní osoba: Marek Jiří
Kontaktní adresa: 
Soukenická 1189/23
Praha 1 110 00
Česká republika
Fakturační adresa: 
Soukenická 1189/23
Praha 1
110 00
E-mail: 
marekatglopolis [dot] org
IČ: 
271 44 569
Základní informace: 

Analytické centrum Glopolis promýšlí globální výzvy, propojuje občanskou společnost, byznys a politiku a prosa- zuje ucelenější rozvoj Česka, Evropy a světa. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.glopolis.org.

Menu pro změnu je evropský projekt globálního vzdělávání, jehož cílem je rozvoj kritického myšlení, znalostí, dovedností a postojů umožňujících studentům osvojit si nové vzorce jednání. Podporuje učitele, aby do výuky za- řazovali témata související se zodpovědnou spotřebou potravin, a  poskytuje praktické rady žákům a studentům, kteří chtějí proměnit školu a své okolí zodpovědným směrem. Program si také klade za cíl zvýšit povědomí rodičů a širší společnosti o dopadu našich každodenních rozhodnutí na celý svět.

Nabídka služeb: 
Kurzy a semináře
Metodická a konzultační pomoc pro pedagogy
Osvětové akce pro odbornou veřejnost
Osvětové akce pro veřejnost
Prodej metodických a vzdělávacích materiálů a pomůcek
Půjčování metodických a vzdělávacích materiálů a pomůcek
Stáže pro VŠ
Vzdělávací projekty a projektová výuka