Obecné informace

Zde naleznete organizace, firmy a jednotlivce, kteří se zaregistrovali na tomto webu a působí celorepublikově. Konkrétní dotazy k fungování vybrané organizace směřujte přímo na danou organizaci

SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Typ subjektu: 
organizace
Celé jméno subjektu: 
Středisko ekologické výchova SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Kontaktní osoba: Kutáčková Johanka
Kontaktní adresa: 
Horská 175
Horní Maršov 542 26
Česká republika
Fakturační adresa: 
Horská 175
Horní Maršov
542 26
Telefon: 
+420 739 203 203
E-mail: 
johanka [dot] kutackovaatekologickavychova [dot] cz
IČ: 
28831055
Základní informace: 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a vzdělávání pro udržitelný rozvoj usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřuje k trvale udržitelnému životu na Zemi.
Mezi naše hlavní činnosti patří vzdělávání dětí, mládeže, pedagogických pracovníků, dalších profesních a zájmových skupin i veřejnosti, pořádání osvětových a dobrovolnických akcí, realizace projektů, zaměřených na životní prostředí a péči o krajinu. Svůj program realizujeme na místní, krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni.
SEVER Horní Maršov, o.p.s. byl založen v roce 2012 pro pokračování a rozvíjení činností fungujících pod značkou SEVER od roku 1994 a je součásti konsorcia SEVER, jehož dalšími členy jsou: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše (*1994), Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s. (*2012) a Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012) Konsorcium funguje jako seskupení samostatných a soběstačných jednotek s vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory, které spojuje je značka, historie, poslání a služby.

Nabídka služeb: 
Kurzy a semináře
Metodická a konzultační pomoc pro organizace
Metodická a konzultační pomoc pro pedagogy
Osvětové akce pro odbornou veřejnost
Osvětové akce pro veřejnost
Stáže pro VŠ
Volnočasové aktivity
Výukové programy (přímá výuka) - krátkodobé
Výukové programy (přímá výuka) - pobytové
Vzdělávací projekty a projektová výuka