Obecné informace

Zde naleznete organizace, firmy a jednotlivce, kteří se zaregistrovali na tomto webu a působí celorepublikově. Konkrétní dotazy k fungování vybrané organizace směřujte přímo na danou organizaci

Ekodomov, o.s.

Ekodomov, o.s.

Typ subjektu: 
organizace
Celé jméno subjektu: 
Ekodomov, o.s.
Kontaktní osoba: Novotná Dana
Kontaktní adresa: 
V Podbabě 29b
Praha 6 160 00
Česká republika
Fakturační adresa: 
V Podbabě 29b
Praha 6
160 00
Telefon: 
+420 234 697 402
+420 220 920 268
E-mail: 
infoatekodomov [dot] cz
IČ: 
26664488
DIČ: 
CZ26664488
Základní informace: 

Občanské sdružení EKODOMOV podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Mezi naše aktivity spadají osvětové a edukativní programy pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost. Zaměřujeme se především na realizaci výukových programů o kompostování ve školách, pořádáme soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování „Miss kompost“, školení dobrovolnické služby „Mistr nulového odpadu“, vydáváme osvětové materiály o bioodpadech a kompostování. Připravili jsme celorepublikovou osvětovou kampaň Kompostuj.cz - Vracíme, co si bereme.

Nabídka služeb: 
Ekoporadenství
Kurzy a semináře
Metodická a konzultační pomoc pro organizace
Metodická a konzultační pomoc pro pedagogy
Osvětové akce pro odbornou veřejnost
Osvětové akce pro veřejnost
Prodej metodických a vzdělávacích materiálů a pomůcek
Stáže pro VŠ
Výukové programy (přímá výuka) - krátkodobé
Vzdělávací projekty a projektová výuka