Obecné informace

Zde naleznete organizace, firmy a jednotlivce, kteří se zaregistrovali na tomto webu a působí celorepublikově. Konkrétní dotazy k fungování vybrané organizace směřujte přímo na danou organizaci

ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim

Typ subjektu: 
organizace
Celé jméno subjektu: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Kontaktní osoba: Červenková Kateřina
Kontaktní adresa: 
Pláteníkova 264
Vlašim 25801
Česká republika
Fakturační adresa: 
Pláteníkova 264
Vlašim
25801
Telefon: 
+420 317 845 169
E-mail: 
katka [dot] cervenkovaatcsop [dot] cz
IČ: 
18595677
DIČ: 
CZ18595677
Základní informace: 

Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení založené v roce 1990. Jeho posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. Sídlem a zároveň centrem jeho aktivit je Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Své poslání se snažíme naplňovat zejména těmito činnostmi: 1. informováním a poradenstvím veřejnosti, 2. environmentální výchovou a osvětou dětí, profesních skupin, veřejnosti, 3. mimoškolní celoroční prací s dětmi, 4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit, 5. spoluprací s vlastníky a hospodáři, spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi, 6. účastí v procesech posuzování a rozhodování o zásazích v krajině, 7. zajišťováním přímé péče o vybrané lokality a objekty, 8. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů, 9. péčí o jednotlivá vinou člověka handicapovaná zvířata s cílem jejich návratu do přírody, jelikož každý život má svou cenu. V některých svých aktivitách Český svaz ochránců přírody Vlašim působí v širší oblasti než je Podblanicko. ZO ČSOP Vlašim je členem SSEV Pavučina a Sítě ekologických poraden ČR (STEP), je též akreditovaným ekocentrem ČSOP.

Nabídka služeb: 
Ekoporadenství
Kurzy a semináře
Metodická a konzultační pomoc pro pedagogy
Osvětové akce pro odbornou veřejnost
Osvětové akce pro veřejnost
Prodej Fair Trade
Prodej metodických a vzdělávacích materiálů a pomůcek
Půjčování metodických a vzdělávacích materiálů a pomůcek
Stáže pro VŠ
Volnočasové aktivity
Výukové programy (přímá výuka) - krátkodobé
Výukové programy (přímá výuka) - pobytové