Envikešky

Envikešky nabízejí dva typy hraní. V prvním typu budete hledat skrýše a za ně sbírat body, ve druhém typu hry budete na několika výletech hledat skrýše, které vás postupně dovedou až k pokladu.
Envikešky jsou určeny široké veřejnost a může si je zahrát úplně každý. Soutěže budou probíhat v několika kategoriích:
* rodiny s dětmi,
* kroužky, oddíly a nejrůznější školní skupiny dětí,
* dospělí jednotlivci.