Strategická interaktivní hra Lesária

Počítačová hra Lesária je první podobnou strategickou hrou v českém prostředí. Jejím cílem je ale kromě pobavení také hravou a nenásilnou formou vzdělat hráče v oblasti šetrného a přírodě blízkého lesního hospodaření. Díky interaktivnímu způsobu hraní a možnosti opakování mohou hráči prohlubovat své znalosti správce lesa. Úspěšnost hráče se počítá podle toho, jak naplňuje základní pilíře FSC hospodaření – ekologický, ekonomický a sociální.