Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora kulturních aktivit

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 30/11/2020 - 14:00
Výše částky: 
40.000 -300.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z následujících oblastí: divadlo (amatérské i profesionální), hudba, tanec, nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie, literatura, filmová tvorba, ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba a její prezentace atd.)

Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 60% 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.