Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 16/12/2020
Výše částky: 
20.000-60.000 Kč
Charakteristika: 

Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let. 

 
Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 60% 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.
 

Rozmezí dotace

projekty zahrnující 1 akci 20.000-40.000 Kč

projekty zahrnující 2 a více akcí 30.000 -60.000 Kč

Minimální počet účastníků ve skupině je 5. Účastníky projektu mohou být děti a mládež ve věku od 10 do 26 let.

 V případě mezinárodní akce v ČR je podmínkou účast minimálně 30 % zahraničních účastníků
 Pobyt zahrnutý do projektu musí trvat minimálně 5 dnů, maximální délka dotovaného pobytu v ČR je 14 dnů.