Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

„Vy rozhodujete, my pomáháme“

Termín(y) vyhlašovatele: 
Ne, 18/10/2020
Výše částky: 
10.000 - 30.000 Kč
Charakteristika: 

Podpořeny mohou být projekty zaměřené na rozvoj komunitního života, vzdělávání, podporu zdraví a zdravého životního stylu, podporu rodičů pečujících o handicapované děti, podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci, pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, ochranu přírody a životního prostředí, podporu sportu, vědy a kultury a také na zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid19.

Důležité podmínky a omezení: 

Výše výherního grantu pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč.

Navržené projektové náklady se musejí rovnat alespoň 1/3 uznatelných nákladů. Vzhledem k tomu, že nejvyšší možný nadační příspěvek má hodnotu 30.000 Kč, mohou být celkové náklady na projekt maximálně 90.000 Kč.

Hlasování probíhá tak, že za každý nákup v jakékoli prodejně Organizátora získá zákazník 1 žeton, jehož pomocí může hlasovat pro jeden ze tří projektů v daném mikroregionu. Projekt s nejvyšším počtem hlasů v mikroregionu na konci hlasovací fáze získá nadační příspěvek

Všechny příspěvky musejí být využity v rozmezí od 1. 2. 2021 do 30. 8. 2021