Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA PODPORU ROZVOJE ZÁJMOVÝCH KULTURNÍCH – MIMOUMĚLKECKÝCH AKTIVIT

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 23/09/2020
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Programy jsou zaměřeny na řešení některých problémů, zvláště na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových vzdělávacích a kulturních - mimouměleckých aktivit ve volném čase.

Projekty mohou být zaměřeny na:

  1. vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit,
  2. rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání,
  3. projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání,
  4. komponované kulturně – vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež), příprava k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, nomofobii, mobbingu, ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS – primární prevence,
  5. kulturně – vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.
Důležité podmínky a omezení: 

Na sportovní činnost, letní tábory, zájmové aktivity spojené se školou, např. kroužky, práce na počítači, jazykové kurzy apod., nelze požadovat státní dotaci na Ministerstvu kultury, nýbrž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekty musí být zaměřeny na dlouhodobější činnost, nikoli jen na jednorázové akce. Přednost mají projekty, které jsou určeny třetím osobám. Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Finanční prostředky jsou určeny především na podporu nově se rozbíhajících projektů.

Vzhledem k samostatnému vyhlášení výběrového dotačního řízení Kulturní aktivity –odborem umění, literatury a knihoven, odborem médií a audiovize, samostatným oddělením církví a náboženských společností, samostatným oddělením muzeí a samostatným oddělením ochrany kulturních statků MK, i k dalším výběrovým dotačním řízením odboru regionální a národnostní kultury – Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, Podpora integrace příslušníků romské menšiny, Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postiženým a seniorů, Podpora tradiční lidové kultury, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a Podpora regionálních kulturních tradic - není toto výběrové dotační řízení pro aktivity těchto zaměření určeno.

  • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

 

  • Projekt musí být uskutečněn v roce 2021.

 Povinná příloha -Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (předloží fyzické osoby) 

Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu