Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora regionálních kulturních tradic

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 30/09/2020
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

 

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

V tomto dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté

a)      s významnými výročími měst a obcí,

b)     s významnými výročími kulturně-historických událostí,

c)      s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 200., 300. výročí atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350. výročí atp. Při výběrovém dotačním řízení jsou upřednostňovány projekty s jednoznačným přínosem pro oslavy či připomínky předmětných výročí. V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města

Důležité podmínky a omezení: 

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena

Povinná příloha výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (předkládají pouze fyzické osoby