Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Mimořádná výzva -Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 29/10/2020
Výše částky: 
150 000 EUR/rok, resp.300 000 EUR
Charakteristika: 

"Inovativní postupy v digitálním věku"

 Projekt by měl podporovat zavádění digitálních technologií, inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Prioritu budou mít aktivity, které přispívají k budouvání připravenosti na digitální vzdělávání a k omezování dopadu krize na některá z nejzávažněji postižených odvětví. 

V projektech budou podporovány:

- aktivity zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovavat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,

- aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,

- aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,

- aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

Důležité podmínky a omezení: 

Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 měsíců

Projektové období může být zahájeno v rozmezí od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021.
 

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací   (alokace - 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 odborné vzdělávání a příprava):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2  odborné vzdělávání a příprava):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. 

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.