Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Program Stronger Roots: Posílení sítí, koalic a platforem neziskových organizací

Termín(y) vyhlašovatele: 
Út, 09/06/2020
Výše částky: 
od 10 000 do 40 000 Euro
Charakteristika: 

Aktuální grantová výzva je určena sítím, platformám, střešním organizacím či jiným společným iniciativám neziskových organizací. Ve výzvě mohou žádat o podporu na tzv. transverzální spolupráci, tedy na projekty, v nichž osloví organizace či jednotlivce s odlišnými názory nebo z jiného prostředí, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly. Cílem je přitom nejen rozšířit jejich členskou základnu, ale i překlenout ideologické či geografické rozdíly, obohatit se navzájem a posílit spolupráci. 

 Projekty mohou obsahovat například pořádání diskuzí či jiných setkání, společné vytváření akčních plánů, spuštění komunikačních kanálů mezi organizacemi v různých částech země, zapojení dárců do vytváření strategií nebo třeba zapojení politiků do analýzy problému. Sítě mohou přijít s vlastními nápady, jak nejlépe oslovit potenciální nové členy a partnery a zahájit spolupráci. 
Důležité podmínky a omezení: 

Neziskové sítě mohou žádat o grant  na projekty v délce 12 – 18 měsíců.