Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

The Challenge Fund -Czech Solutions for SDG

Termín(y) vyhlašovatele: 
Út, 30/06/2020
Výše částky: 
20 000 a 40 000 USD na projekt
Charakteristika: 

Cílem Challenge Fundu: Czech Solutions for SDGs je zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispěly k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii.

 
Fond Challenge podporuje nové přístupy,služby nebo produkty, které nebyly nikde testovány, a jsou novými nebo jedinečnými řešeními pro přijímající země, odvětví nebo komunity.Projekty  by měly mít prokázaný potenciál pro finanční, sociální a environmentální udržitelnost a rozšiřování. Projekty by měly být inkluzivní povahy a měly by být přínosem pro cílové komunity a měly by navíc přispívat k dosažení cílů udržitelného rozvoje, spíše než mít prospěch pouze pro zúčastněný subjekt.
Důležité podmínky a omezení: 

Každý subjekt může podat jednu žádost pro každou zemi, avšak pro udělení bude vybrána pouze jedna žádost na subjekt

Spolufinancování je výši nejméně 20% celkových nákladů projektu
Projekt musí být dokončen do 12 měsíců od udělení grantu