Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Velvyslanectví USA

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 08/06/2020
Výše částky: 
od $ 3,000 do max $ 10,000
Charakteristika: 

Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA.

Témata: 

Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen
Boj proti korupci a právní stát
Americké kulturní programování
Podpora integrace lidských práv a menšin
Projekty související s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou (STEM)
Podpora demokracie, řádné správy věcí veřejných
Energetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost
Vzdělávací iniciativy
 
Z činností mohou být podpořeny workshopy, konference, školení, publikace, představení atd., zaměřené na občany ČR
Důležité podmínky a omezení: 

Žádost se podává v angličtině

Dobarealizace : až 24 měsíců
Předpokládaný začátek programu: 1. července 2020 nebo později
 
Obsahem grantu workshopy, konference, školení, publikace, zaměřené na české občany