Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Erasmus + Projekty mobility osob / Mládež

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 07/05/2020
Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 01/10/2020
Výše částky: 
dle aktivit
Charakteristika: 

Pod tuto akci patří výměny mládeže, dobrovolnické činnosti a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na: 

 • výměny mládeže

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

 • mobilitu pracovníků s mládeží

Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních školeníseminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktické stáže. Organizace a neformální skupiny mladých lidí tak mají možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty.

Důležité podmínky a omezení: 

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců dle pravidel dané aktivity . 

Délka samotné aktivity (která probíhá v rámci projektového období) je u Výměny mládeže 5 až 21 dní a u Mobility pracovníků s mládeží 2 dny až 2 měsíce.

Termín předkládání žádostí je:

 • 5. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 5. 2020 - 30. 9. 2020)
 • 30. dubna 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 8. 2020 - 31. 12. 2020)
 • 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2021 - 31.5. 2021)  

Kdo se může zapojit ? Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou: NNO, NNO na evropské úrovni, sociální podniky, místní, regionální, národní veřejný orgán, neformální skupina mladých lidí, asociace krajů, Evropské uskupení teritoriální spolupráce, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Výměna mládeže : 

 • źadatelem je vždy ze země programu
 • projekt trvá od 3- 24 měsíců
 • aktivita trvá 5 - 21 dní
 • počet účastníků: 16 - 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí
Financování:
 • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi

Mobilita pracovníků

 • žadatel je vždy ze země programu, partnerské organizace mohou být i ze Sousedních partnerských zemí EU
 • v projektu musí vždy figurovat min. 2 organizace/neformální skupiny – žadatel a partner
 • aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází žadatel či partneři
 • projekt trvá od 3- 24 měsíců
 • aktivita trvá 2 dny až 2 měsíce bez dnů potřebných na cestu
 • počet účastníků: maximálně 50 včetně (je-li to relevantní) školitelů, facilitátorů a podpůrného personálu
 • žádné věkové omezení pro účastníky
Financování:
 • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 54 EUR * účastník * den aktivit (pro Českou republiku)
 • Speciální potřeby: podpora lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování