Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Dárcovský program MICROSOFT

Charakteristika: 

Dary společnosti Microsoft prostřednictvím TechSoup ČR Vám budou zpřístupněny pomocí online služby Volume Licensing. Způsob jejich instalace se tak liší od instalace „klasických“ softwarových produktů z pevných médií (CD), zakoupených v tradičních kamenných obchodech se softwarem. Neziskové organizace a veřejné knihovny si zakoupené produkty naistalují po jejich stažení z internetu. Tento způsob jim přináší řadu výhod, na něž by neměly u softwaru zakoupeného tradičním způsobem nárok.

Oprávněné organizace získávají nárok objednávat si v dvouletých cyklech určitý počet produktů. Cyklus organizace začíná v okamžiku zadání první objednávky uskutečněné po 27.7.2011. Během dvouletého cyklu si každá oprávněná organizace může požádat o:

-Produkty z až 10 produktových skupin, v rámci každé skupiny pak až 50 licencí

-Maximálně 5 serverových produktů bez ohledu na příslušnou skupinu produktů

Počet objednávek není limitován, můžete je zadávat kdykoli během cyklu až do doby, kdy vyčerpáte celkový počet licencí, které jsou Vám k dispozici.

Po dvou letech začíná nový cyklus a Vámi dosud vyčerpaný počet licencí bude anulován.

Skupiny produktů

Skupina produktů se skládá z produktů, které slouží k velmi podobnému, ba dokonce stejnému účelu. Například ve skupině Operační systémy Windows najdete Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional a Windows 7 Enterprise ve všech jazycích a také v 32-bitové i 64-bitové verzi.

Důležité podmínky a omezení: 

Produkty Microsoftu nesmí být převáděny na jinou organizaci nebo prodávány. Dále nesmí být produkty Microsoftu instalovány do počítačů, které budou převedeny nebo prodány jiným organizacím nebo jednotlivcům a to ani v případě, že by se jednalo o charitativní program.