Ekoton 16/2011

SEVER Hradec Králové
Kolektiv autorů

Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje. Vychází 2x ročně.

Možnost objednání:
SEVER HK, Silvie Vacková, sever-hkatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové

Tištěný Ekoton je možno zdarma objednat na výše uvedené adrese.

Ke stažení: