Auto*mat

Iniciativa podporuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu pro lepší kvalitu života ve městě.

Typ subjektu: 
NNO
Typ odkazu: 
Ekoporadenství
Tématické okruhy - ekoporadenství: