EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci.

Typ subjektu: 
Firmy
Typ odkazu: 
Ekoporadenství
Tématické okruhy - ekoporadenství: