Výzkumný ústav vodohospo dářský T. G. Masaryka

Zabývá se užíváním a změnami vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odbornou podpora ochrany vod, protipovodňovou prevencí

Typ subjektu: 
Úřady a instituce
Typ odkazu: 
Ekoporadenství
Tématické okruhy - ekoporadenství: