Obecné informace

V této sekci naleznete dokumenty, které se vztahují, či jsou přímo zaměřené na EVVO a životní prostředí.

Národní sdělení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

Všechny země, které ratifikovaly Úmluvu, zpracovávají zprávy o stavu a charakteru implementace mitigačních a adaptačních opatření a rovněž o plnění dalších závazků vyplývajících z Úmluvy a Protokolu. Tyto zprávy, nazývané „Národní sdělení“, jsou Sekretariátu Úmluvy pravidelně předkládány v závislosti na tom, jestli se jedná o zemi rozvinutou nebo rozvojovou. V listopadu 2009 ČR předložila již Páté národní sdělení České republiky.

Vydal: MŽP