Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.
Út, 22/03/2011 - 09:00 - St, 23/03/2011 - 16:00
Environmentální řízení firem je úzce spojeno se společenskou odpovědností neboli CSR. Tento koncept používají hlavně mezinárodní firmy, přitom CSR je přínosem nejen pro celou společnost, ale zejména pro samotné firmy. Kvalitní příprava a implementace strategie CSR u firem přispívá, jak k jejímu lepšímu vnímání okolím, tak k lepšímu vnitřnímu prostředí, motivaci zaměstnanců a chrání firmu před různými riziky.
EKODOMOV o.s.
Pá, 25/03/2011 - 08:30 - 15:00
Lesní mateřské školy (LMŠ) představují formu předškolního vzdělávání založenou na celoročním pobytu dětí v přírodě. Tím nabízejí řadu cenných podnětů pro rozšíření příležitostí předškolního vzdělávání v ČR, kde lesní MŠ zatím téměř chybí. Na základě zahraničních zkušeností i prvních zkušeností z České republiky lze nabídnout základní přehled o možnostech rozvoje lesních MŠ v České republice a inspiraci pro vlastní práci.
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.
Pá, 08/04/2011 - 16:00 - Ne, 10/04/2011 - 14:00
Zpracování čerstvého mléka a výroba základních produktů – tvaroh, čerstvý sýr, hnětený (pařený sýr), nízkodohřívaný sýr, typ gouda, brynza; informace o dostupnosti pomůcek, činidel, literatury.
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.
Pá, 18/03/2011 - 17:00 - Ne, 20/03/2011 - 15:00
Příprava vlny k předení, předení na 4 typech kolovrátků, barvení vlny speciálními barvami a přírodními barvami. Počet míst je omezen na 10 účastníků.
Ekocentrum Koniklec
Po, 18/04/2011 - St, 20/04/2011
Zveme Vás na exkurzi do Berlína, na které budou k vidění již realizované projekty úspěšně využívající dešťovou vodu pro různé účely. Doprovázet nás bude a erudovaný komentář dodá spoluautor těchto projektů Dipl. Ing. Marco Schmidt z berlínské Technické univerzity.
PRO-BIO LIGA
Po, 28/03/2011 - 09:00 - 13:00
Na konferenci vystoupí zahraniční hospodáři či odborníci, kteří se systémem komunitou podporovaného zemědělství zabývají.
Český svaz ochránců přírody
Út, 01/03/2011 - So, 30/04/2011
Ukliďme svět! je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí.
Cassiopeia
St, 23/02/2011 - 09:30 - 15:30
Seminář zaměřený na význam stromů v krajině.
Ekocentrum Podhoubí
Čt, 17/02/2011 - 09:00 - Pá, 18/02/2011 - 18:00
Cíle semináře: · V průběhu programu účastníci vytvoří logický model programu · Formulují očekávané výstupy programu podle SMART zásad · K očekávaným výstupům navrhnou indikátory a metody měření · Na modelovém programu zpracují jednoduchý evaluační výzkum
Zprávu o výsledcích výběrového řízení naleznete na http://www.mzp.cz/cz/vysledky_dotaci_pro_nno_2011.