Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Čmelák
Út, 29/11/2011 - 09:00 - 13:00
Cílem akce je ukázat, jak lze průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit. Zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů, dozvíte se co jsou "Doporučené očekávané výstupy" PT EV.
Centrum ekologických aktivit Sluňákov
Út, 17/01/2012 - 08:30 - 15:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.
ZOO PARK Vyškov a SEVER
St, 30/11/2011 - 10:00 - 14:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
Pá, 13/01/2012 - 15:30 - Ne, 15/01/2012 - 13:00
Pojďme se seznámit a zažít si základní principy koučování na sobě samých, abychom poznali jak koučování funguje a co přináší.
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství a Felicius o.p.s.
Út, 15/11/2011 - 13:00 - 18:30
Prestižní konference nabízí otevřenou diskuzi aktérům ekologického zemědělství a produkce biopotravin s politiky, médii a veřejností. Cílem letošního ročníku je propojit klíčové osobnosti těchto oblastí a poukázat na roli, kterou by ekologické zemědělství a produkce biopotravin měly zaujmout v nové Společné zemědělské politice EU.
Respekt institut a Zelený kruh
Pá, 04/11/2011 - 17:00 - 19:00
Srdečně zveme na veřejnou debatu.
SEV Vila Doris
Pá, 04/11/2011 - 10:00
Pojďte s námi společně vysadit lípu srdčitou při příležitosti výročí 800 let od narození sv. Anežky České.
Čmelák
Út, 22/11/2011 - 09:00 - 13:00
Cílem akce je ukázat, jak lze průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit. Zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Po, 07/11/2011 - 10:00 - 15:00
Workshopy se konají v rámci Týdne dobrovolnictví, který je součástí Evropského roku dobrovolnictví. Bližší informace o programu Týdnu dobrovolnictví naleznete na webu www.dobrovolník.cz/tyden.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Po, 07/11/2011 - 10:00 - 15:00
Workshopy se konají v rámci Týdne dobrovolnictví, který je součástí Evropského roku dobrovolnictví. Bližší informace o programu Týdnu dobrovolnictví naleznete na webu www.dobrovolník.cz/tyden.