Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

EKOPUBLIKA
Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.
Úřad vlády České republiky
St, 30/05/2018 - Út, 05/06/2018
Patříte k lidem, kteří chtějí pečovat o své okolí a rozvíjet ho? Chcete svět tvořit a měnit, ne jen pasivně přihlížet? Není vám lhostejná budoucnost planety? Nejste v tom sami!
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Po, 19/03/2018 - 18:00
Váš srdečně zve na benefiční předpremiéru filmu.
Nadace VIA
Program ViabilityNet 3.0 navazuje na dlouholeté mezinárodní působení Nadace Via v regionu střední a východní Evropy a představuje zároveň zcela nové formy poskytované podpory místním iniciativám.
Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín
So, 24/03/2018 - 20:00
Připojíme se k celorepublikové akci "Hodina Země".
Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín
Út, 13/03/2018 - 18:00
Proč na obloze nevidíme tolik hvězd jako dřív, aneb o civilizační chorobě jménem světelné znečištění, přijede přednášet předseda Odborné skupiny pro tmavou oblohu České astronomické společnosti a pracovník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
Česká školní inspekce vymezuje "Přírodovědná gramotnost je způsobilost využívat přírodovědné poznání, klást relevantní otázky a na základě získaných faktů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění přírodním jevům a usnadňující odpovědné rozhodování a jednání."
CEGV Cassiopeia
Čt, 05/04/2018 - Pá, 06/04/2018
Během semináře budete seznámeni se souborem inovativních výukových materiálů, na kterých pracoval mezinárodní tým odborníků ze sedmi různých evropských organizací.
CEGV Cassiopeia
Pá, 04/05/2018 - So, 05/05/2018
Na této konferenci představíme inovativní materiály mezinárodního projektu “Children in permaculture” - Děti v permakultuře - případové studie, filmy, výukové plány a aktivity nebo manuál pro sdílení permakultury s dětmi. Setkáte se s lektory, vychovateli, pedagogy, učiteli, dětmi a zájemci o permakulturu z celé Evropy: od Skotska až po Rumunsko.
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Čt, 29/03/2018 - 18:00
Další z cyklu cestovatelských přednášek pořádaných Safari Parkem Dvůr Králové.