Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín
Út, 13/03/2018 - 18:00
Proč na obloze nevidíme tolik hvězd jako dřív, aneb o civilizační chorobě jménem světelné znečištění, přijede přednášet předseda Odborné skupiny pro tmavou oblohu České astronomické společnosti a pracovník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
Česká školní inspekce vymezuje "Přírodovědná gramotnost je způsobilost využívat přírodovědné poznání, klást relevantní otázky a na základě získaných faktů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění přírodním jevům a usnadňující odpovědné rozhodování a jednání."
CEGV Cassiopeia
Čt, 05/04/2018 - Pá, 06/04/2018
Během semináře budete seznámeni se souborem inovativních výukových materiálů, na kterých pracoval mezinárodní tým odborníků ze sedmi různých evropských organizací.
CEGV Cassiopeia
Pá, 04/05/2018 - So, 05/05/2018
Na této konferenci představíme inovativní materiály mezinárodního projektu “Children in permaculture” - Děti v permakultuře - případové studie, filmy, výukové plány a aktivity nebo manuál pro sdílení permakultury s dětmi. Setkáte se s lektory, vychovateli, pedagogy, učiteli, dětmi a zájemci o permakulturu z celé Evropy: od Skotska až po Rumunsko.
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Čt, 29/03/2018 - 18:00
Další z cyklu cestovatelských přednášek pořádaných Safari Parkem Dvůr Králové.
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Čt, 22/02/2018 - 18:00
Další z cyklu cestovatelských přednášek pořádaných Safari Parkem Dvůr Králové.
Katedra environmentálních studií MU a Botič o.p.s.
Po, 09/07/2018 - Pá, 13/07/2018
Srdečně vás zveme na letošní ročník metodicko-prožitkové letní školy Orbis Kaktus, která se bude konat v Jizerských horách. Podtitulem letošního ročníku je Vztah k místu.
Lipka
Po, 12/02/2018 - 10:00 - 14:30
Seminář s dílnou se bude věnovat tématu, zda se chemie a environmentalistika vylučují nebo doplňují.
Centrum aktivizačních programů OÚSS Prahy 8
Po, 15/01/2018 - Po, 05/03/2018
V rámci svého dlouhodobého programu PŘÍRODA – KRAJINA – ČLOVĚK pět komentovaných projekcí vybraných filmů ze 43. ročníku MFF EKOFILM 2017. Projekce proběhnou pod hlavičkou Ozvěn EKOFILMU v několika termínech
Občanské sdružení EKOFILM
Út, 23/01/2018 - 17:00
Ozvěny EKOFILMU