Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Kancelář poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Brzobohaté
Pá, 02/12/2011 - 09:00 - 18:30
Jak vytvářet výstižné, vypovídající, poutavé propagační texty Vašich dobrovolnických projektů do médií, na webové stránky, na propagační materiály, na Facebook.
Kancelář poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Brzobohaté
Pá, 18/11/2011 - 09:00 - 18:30
Jak využívat socální sítě pro propagaci vašich dobrovolnických projektů
Přírodovědná stanice Kamenáčky
Pá, 16/12/2011 - 08:30 - 12:00
Na kurzu se naučíte jednoduché a efektní výtvarné techniky v oblasti dané tematiky s možností jejich využití pro činnost s žáky (dětmi, studenty) v rámci výtvarné nebo rodinné výchovy. Vzhledem k používaným přírodninám lze výuku ve škole mezipředmětově propojit – dle věku žáků (prvouka, přírodopis, biologie).
Nadace VIA
Čt, 24/11/2011 - 08:30 - 16:30
Seminář je zaměřen na HR a lidské zdroje menších neziskových organizací.
Český nadační fond pro vydru a občanské sdružení Krasec
Po, 07/11/2011 - 08:30 - 15:30
Odborný seminář v rámci Jihočeských dní s Krascem.
Člověk v tísni, o.p.s., Nadace Open Society Fund Praha a Hub Praha
Út, 25/10/2011 - 19:30
Proberme, co by mohlo přinést prolnutí občanského aktivismu, kreativity studentů a strategického online marketingu. Přijďte se zeptat jak na to, přijďte nabídnout své znalosti a dovednosti.
SEV Vila Doris
Út, 25/10/2011 - 13:00 - 15:00
Seminář pro učitele I. stupně.
IVS Křivoklát, Budy- Křivoklátsko o.p.s.
So, 22/10/2011 - 09:00 - 14:00
Výlet lesem na Velkou Bukovou, ukázka ovocných výsadeb v krajině a návštěva Rozhledny na Velké Bukové s výhledem na křivoklátské lesy
BIKE Brno
Čt, 10/11/2011 - 10:30 - 13:30
Doprovodná konference k veletrhu Bike Brno.
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka
Út, 22/11/2011 - 09:00 - St, 23/11/2011 - 16:00
Seminář se zaměřuje na analýzu několika zahraničních přístupů. Seznamuje s vývojem env. výchovy v zahraničí. Upozorňuje na různost pojetí env. výchovy, její hlavní proudy i alternativy. Podrobně představuje výchovu o Zemi jako jeden z alternativních proudů, model IIAT a standardy Severoamerické asociace pro EV jako příklad severoamerického oborového „mainstreamu“, výchovu k trvale udržitelnému rozvoji a diskusi, která probíhá v současné odborné literatuře, stručněji i některé další proudy.