Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Glopolis, Zelený kruh a Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny PSP ČR
Út, 22/11/2011 - 09:00 - 14:00
Seminář pořádaný pod záštitou Bořivoje Šarapatky.
Národní síť zdravých měst
Út, 06/12/2011 - 10:00 - 15:30
5 důvodů proč přijít… … získám aktuální informace k tématům rozvoje v obci. … inspiruji se osvědčenými aktivitami a postupy. … seznámím se s novými přístupy v oblasti plánování a řízení. … zjistím, jaké jsou k dispozici aktuální finanční zdroje. … navážu nové kontakty a spolupráci.
Arnika, program Ochrana přírody, DAPHNE ČR a Občanské sdružení Ametyst
Čt, 24/11/2011 - 09:30 - 16:00
Zveme vás na seminář.
Čmelák
Po, 05/12/2011 - 08:30 - 12:30
Vnímáme krajinu jako učebnici, ze které můžeme poznávat naší historii i budoucnost, ve které se ukrývají cenné informace a příběhy. Absolvent semináře získá základní přehled o krajinářství a krajinné ekologii, který mu umožní z krajiny číst a využívat jí jako prostředek při výuce.
Glopolis a Informační centrum OSN v Praze
Út, 15/11/2011 - 10:00 - 16:00
Seminář si klade za cíl hlouběji představit problematiku lidských práv v africkém kontextu, poukázat na vazbu mezi zemědělstvím a chudobou a představit výzvy spojené s investicemi do africké půdy.
Čmelák
Út, 29/11/2011 - 09:00 - 13:00
Cílem akce je ukázat, jak lze průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit. Zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů, dozvíte se co jsou "Doporučené očekávané výstupy" PT EV.
Centrum ekologických aktivit Sluňákov
Út, 17/01/2012 - 08:30 - 15:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.
ZOO PARK Vyškov a SEVER
St, 30/11/2011 - 10:00 - 14:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
Pá, 13/01/2012 - 15:30 - Ne, 15/01/2012 - 13:00
Pojďme se seznámit a zažít si základní principy koučování na sobě samých, abychom poznali jak koučování funguje a co přináší.
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství a Felicius o.p.s.
Út, 15/11/2011 - 13:00 - 18:30
Prestižní konference nabízí otevřenou diskuzi aktérům ekologického zemědělství a produkce biopotravin s politiky, médii a veřejností. Cílem letošního ročníku je propojit klíčové osobnosti těchto oblastí a poukázat na roli, kterou by ekologické zemědělství a produkce biopotravin měly zaujmout v nové Společné zemědělské politice EU.