Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Klimatická koalice
So, 03/12/2011 - 17:00
U příležitosti Světového dne na ochranu klimatu a konference OSN o změně klimatu v Jihoafrické republice.
SPIRALIS
Čt, 24/11/2011 - 09:00 - 16:00
Kurz vás seznámí se základními charakteristikami a pravidly PR komunikace. Dozvíte se, jak vytvářet a cíleně pěstovat dobrou pověst vaší organizace, a jak si získat důvěru dárců a veřejnosti. První část kurzu je zaměřena na tvorbu PR strategie. Druhá část kurzu se zaměří přímo na mediální komunikaci, seznámí vás se základními postupy a pravidly komunikace s médii v českém prostředí a psaním tiskových zpráv.
Odbor ŽP a Z Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska – o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji, ALCEDO Vsetín, Dům kultury Uherské Hradiště ve spolupráci s členskými středisky Lísky.
Čt, 24/11/2011 - 09:00 - 16:00
Téma konference: „LIDÉ“ Konference se koná pod záštitou Bc. Mileny Kovaříkové, členky Rady Zlínského kraje.
Glopolis, Zelený kruh a Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny PSP ČR
Út, 22/11/2011 - 09:00 - 14:00
Seminář pořádaný pod záštitou Bořivoje Šarapatky.
Národní síť zdravých měst
Út, 06/12/2011 - 10:00 - 15:30
5 důvodů proč přijít… … získám aktuální informace k tématům rozvoje v obci. … inspiruji se osvědčenými aktivitami a postupy. … seznámím se s novými přístupy v oblasti plánování a řízení. … zjistím, jaké jsou k dispozici aktuální finanční zdroje. … navážu nové kontakty a spolupráci.
Arnika, program Ochrana přírody, DAPHNE ČR a Občanské sdružení Ametyst
Čt, 24/11/2011 - 09:30 - 16:00
Zveme vás na seminář.
Čmelák
Po, 05/12/2011 - 08:30 - 12:30
Vnímáme krajinu jako učebnici, ze které můžeme poznávat naší historii i budoucnost, ve které se ukrývají cenné informace a příběhy. Absolvent semináře získá základní přehled o krajinářství a krajinné ekologii, který mu umožní z krajiny číst a využívat jí jako prostředek při výuce.
Glopolis a Informační centrum OSN v Praze
Út, 15/11/2011 - 10:00 - 16:00
Seminář si klade za cíl hlouběji představit problematiku lidských práv v africkém kontextu, poukázat na vazbu mezi zemědělstvím a chudobou a představit výzvy spojené s investicemi do africké půdy.
Čmelák
Út, 29/11/2011 - 09:00 - 13:00
Cílem akce je ukázat, jak lze průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit. Zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů, dozvíte se co jsou "Doporučené očekávané výstupy" PT EV.
Centrum ekologických aktivit Sluňákov
Út, 17/01/2012 - 08:30 - 15:00
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.