Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Tímto otevíráme diskusi mezi zástupci od české nevládní sféry k přípravě Světového summitu Rio+20. Tímto chceme poskytnout zástupcům důležitých společenských skupin v ČR možnost se aktivně zapojit do formulace a především prosazování závazků české vlády souvisejících s letošním Světovým summitem OSN.
Ekologický institut Veronica, Klimatická koalice a Calla
St, 25/04/2012 - Út, 29/05/2012
Dovolujeme si vás pozvat na sérii exkurzí za dobrými příklady komunální energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie a důsledných opatření na úspory energie ve veřejných i obytných budovách.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh
Čt, 19/04/2012 - 18:00
Zelený kruh vás zve na kávu s vědci a vědkyněmi.
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka
Po, 23/04/2012 - 09:00 - 16:00
Používáte s dětmi scénky, hru v roli, pantomimu? Přemýšlíte, jak tyto pro děti tak zábavné prvky lépe využít ve výuce a cíleném vedení dětí? Chcete se seznámit s novými a málo známými metodami dramatické výchovy? Zajímáte se zároveň také o environmentální výchovu?
Občanské sdružení APUS
Ne, 01/04/2012 - 12:00 - Út, 10/07/2012 - 12:00
Soutěž je určená pro třídní kolektivy, které navštívily některý z výukových programů „Za Naturou na túru“ v období duben – červen 2012.
Zelený kruh
So, 31/03/2012 - 19:00
Zelený kruh a Čajovna V síti Vás zvou na promítání a hodinku ve tmě!
Francouzský institut v Praze
Út, 27/03/2012 - 14:00
Přednáška a diskuze s Bertrandem Barré.
Francouzský institut v Praze
Po, 26/03/2012 - 18:00
Přednáška a diskuze s Bertrandem Barré.
SSEV Pavučina a ČSOP
Čt, 03/05/2012 - 09:00 - 16:00
Prezentace dosavadních výstupů projektu Systém certifikaci organizací působících v oblasti EVVO. Součástí semináře bude možnost tyto výstupy diskutovat, připomínkovat a doplňovat.
Ekologický institut Veronica
Út, 17/04/2012 - St, 18/04/2012
Mezioborovým setkáním chceme přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, urbanisty, biology, klimatology, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...