Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Pojďte nám a světu ukázat, co děláte pro zlepšení života ve vašem místě a my vás podpoříme!
Nová verze webu Učím o klimatu: www.ucimoklimatu.cz
MAP Vysokomýtsko a MAP Kostelecko ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER pořádají úvodní seminář do místně zakotveného učení.
Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever pořádají seminář pro učitele Jak vzdělávat o klimatické změně skrze místo, kde žijeme. Dne 2.12. 2022, 9.30-15.30 Místo: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov Vhodné pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ
O letošních oceněných rozhodli hlasováním dne 20. září 2022 členové Poradního sbor EVVO Královéhradeckého kraje na základě zaslaných nominací.
Ekocentrum SEVER Litoměřice srdečně zve na 20. ročník krajské konference EVVO pro Ústecký kraj.
Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav zve pedagogy a další vzdělavatele na jednodenní seminář Místně zakotveného učení (MZU).
20. října slavíme v ČR Den stromů*
23. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou
13. regionální setkání pedagogů mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu a podporující vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci