Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever pořádají seminář pro učitele Jak vzdělávat o klimatické změně skrze místo, kde žijeme. Dne 2.12. 2022, 9.30-15.30 Místo: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov Vhodné pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ
O letošních oceněných rozhodli hlasováním dne 20. září 2022 členové Poradního sbor EVVO Královéhradeckého kraje na základě zaslaných nominací.
Ekocentrum SEVER Litoměřice srdečně zve na 20. ročník krajské konference EVVO pro Ústecký kraj.
Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav zve pedagogy a další vzdělavatele na jednodenní seminář Místně zakotveného učení (MZU).
20. října slavíme v ČR Den stromů*
23. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou
13. regionální setkání pedagogů mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu a podporující vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci
Středisko ekologické výchovy SEVER vydalo nové katalogy na školní rok 2022/2023 s nabídkou programů pro veřejnost, školy a jiná vzdělávací zařízení a nabídku vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky ve vzdělávání.
Letní škola místně zakotveného učení pro učitele a další vzdělavatele, kteří chtějí začít s místně zakotveným učením (MZU)
Srdečně zveme na 29. VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY tentokrát zaměřený na souvislosti vzdělávání a turismu – udržitelného, méně udržitelného i neudržitelného. 29.9. – 2. 10. 2022, Dům obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK, Horská 175, Horní Maršov