Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Středisko ekologické výchovy SEVER vás srdečně zve na 28. ročník Dne Země při příležitosti 60. výročí založení Krkonošského národního parku. V pátek 21. a v sobotu 22. dubna 2023 v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK. Téma „Člověk a krkonošská příroda“.
Zveme vás na konferenci Pět cest k wellbeingu skrze MZU. Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak může učení o místě, pro místo a skrze místo pomoci žákům i učitelům prožít dobrý život a aktivně ovlivňovat a tvořit lepší svět. Wellbeing není jen výsledný pocit, že jsem v životě spokojen, ale i aktivní proces hledání a naplňování toho, jaké potřeby a podmínky potřebujeme rozvíjet pro dobrý život.
Srdečně vás zveme na seminář k místně zakotvenému učení ve čtvrtek 16. března od 13.00 do 17.00 v prostorách MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Úpice, Regnerova 143. Program semináře bude tentokrát zaměřen na místně zakotvené učení v českém jazyce a literatuře.
Středisko ekologické výchovy SEVER se sídlem v Horním Maršově v Krkonoších hledá nové zaměstnance na pozici PRACOVNÍK/PRACOVNICE INFOKOLONIÁLU A PRŮVODCE v Domě Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – DOTEK v Horním Maršově.
Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vydalo na konci roku 2022 aktualizovanou a rozšířenou verzi autorské pomůcky Krajina na rozcestí. Program složený z aktivit pro interiér a terénní program mohou používat učitelé na 2. stupni ZŠ a na středních školách.
Konference se bude konat 26. 1. 2023 v Praze. Jejím hlavním cílem je prezentovat nově vzniklý web Učím o klimatu a některé z aktivit, které web učitelům nabízí.
I v tomto školním roce se bude konat konference Změňme klima, pořádaná programem Ekoškola vzdělávacího centra TEREZA: 1. února 2023 od 14:00 do 17:00.
Pojďte nám a světu ukázat, co děláte pro zlepšení života ve vašem místě a my vás podpoříme!
Nová verze webu Učím o klimatu: www.ucimoklimatu.cz
MAP Vysokomýtsko a MAP Kostelecko ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER pořádají úvodní seminář do místně zakotveného učení.